Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mini-gateway [2012/06/06 12:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Gateway ======
 +
 +===== Requisits HW =====
 +
 +  * súper estable que no es pengi mai
 +  * preu quan més varat millor (com a súper car 100€) m'​interessen PVDs+ requisit indispensable USB (a poder ser 2.0)
 +  * q suporti, algo d'​això:​
 +    * OpenWRT
 +    * RouterOS
 +    * pfSense
 +
 +la meva idea és aconseguir gateways ethernet+3g (si te wifi bé però no
 +em cal) molt i molt econòmics, però sobretot estables a matar... ja q
 +seran desatesos i el q vull és via sms, callback o a una mala via línia
 +de comandes poder aixecar el enllaç 3g i baixar-lo.
 +
 +===== Recursos interessants trobats =====
 +
 +  * http://​josefsson.org/​openwrt/​dongle.html (Asus WL-500G Premium), quan val 90€? m'​importa el PVD
 +  * http://​josefsson.org/​openwrt/​internet.html (Linksys WRT54G3G v1.1) - en tinc un i ho provaré, problema q no té USB i només PCMCIA que ja no es porta aquest tema... però com q en tinc un li posaré el openWRT ja que de per si menys estable és de tot.
 +  * http://​wiki.openwrt.org/​oldwiki/​openwrtdocs/​hardware/​mikrotik/​rb100 plaques mokrotik amb openwrt el problema és que la més varata a la q li puc posar 3g: http://​routerboard.com/​pricelist.php?​showProduct=46 val 79$ segons la web, a quan diries q es podria treure ni q fos via volum... creus q 50$ seria possible per 100 unitats, què penses? aquesta idea m'​agrada molt.
 +  * http://​www.pcengines.ch/​alix.htm això ja se m'​envà de mare, oi q si?
 +  * http://​soekris.eu i aquests ​ ja ni parlar-ne
 +  * http://​www.ubnt.com/​products/​rs.php ​ això ja pinta millor... en principi posa q té USB tot i q a les fotos no es veu massa clar i he trobat gent d'USA q l'ha configurat per fer de router 3g: https://​forum.openwrt.org/​viewtopic.php?​id=20974
 +    * 53$ posat aquí , 100 unitats
 +    * Caixa http://​www.stationbox.info/​StationBox.html és externa pero te frontal intercanviable amb la que no hi hauria problema per el USB i a més és econòmica 12€