Comadament a distància de les persianes

Borrar persiana d'un canal:

  1. Premem botó (paret) de la persiana fins que es pari
  2. Seleccionem canal
  3. Premem botó vermell al RC

Guardem persiana a un canal:

  1. Seleccionem canal on volem afegir la persiana
  2. Premem botó (paret) de la persiana fins que es pari
  3. Premem botó de pujar/baixar al RC fins que la persiana ens obeixi

Glosari

  • RC: comadament a distància