Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

thailandia_i_indonesia [2012/06/06 12:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Thailandia i Indonesia 2004 ======
 +
 +  * [[http://​oriolrius.cat/​viatges/​thailandiaIndonesia2004/​|Itinerari]] del viatge i com varem montar el viatge, per si ho voleu fer vosaltres.
 +  * [[http://​oriolrius.cat/​viatges/​thailandiaIndonesia2004/​albumfotos/​|Fotografies]] del viatge. (664 fotografies)
 +  * [[http://​oriolrius.cat/​viatges/​thailandiaIndonesia2004/​selecciofotos/​|Selecció]] de fotografies del viatge, perquè no moriu en l'​intent de veure-les totes. (152 fotografies)
 +
 +