Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

xina [2012/06/06 12:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Xina 2004 ======
 +
 +  * [[http://​oriol.joor.net/​viatges/​xina/​xina.html|La web]] del viage: itinerari, fotografies,​ transports, etc.
 +  * [[http://​oriol.joor.net/​viatges/​xina/​curiositats/​curios.html|Curiositats]] que ens hem trobat durant el viatge.
 +  * [[http://​dades.joor.net/​cgi/​photo/​index.cgi?​mode=view&​album=/​viatges/​xina|Totes]] les fotografies del viatge.
 +  * [[http://​dades.joor.net/​cgi/​photo/​index.cgi?​mode=view&​album=/​viatges/​xina/​seleccio|Selecció]] de fotografies del viatge.
 +  * [[http://​dades.joor.net/​cgi/​photo/​index.cgi?​mode=view&​album=/​viatges/​xina/​regals|Regals]] que varem portar del viatge.
 +  * També ens varem emportar el burro català de viatge i el varem deixar amb els guerres de Xian. Les [[http://​dades.joor.net/​cgi/​photo/​index.cgi?​mode=view&​album=/​viatges/​xina/​burru|fotografies]].
 +
 +