projectes

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projectes [2012/01/11 15:24]
oriol
projectes [2012/06/06 10:15] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Projectes ====== 
  
-Arxiu d'informació referent a projectes personals i professionals. 
- 
-===== Professional ===== 
-==== Sistemes (sysadmin) i Seguretat ==== 
-  * [[BTRFS|BtrFS cow filesystem]] - documentació personal sobre BRTFS 
-  * [[moblin:start|moblin]] - sistema operatiu per dispositiu atom 
-  * [[gat:start|Gat]] - notes sobre les novees idees per implementar el mail-gateway 
-  * [[monitoring:start|Sistema de monitorització]] - integració de hw+sf per poder supervisar els sistemes i xarxes que depenen de mi 
-  * [[security:laptop|Seguretat al portàtil]] - mesures de seguretat pel portàtil 
- 
-  * [[http://oriol.joor.net/blog/?itemid=1208|Montant el meu CPD]] 
-  * [[http://oriol.joor.net/blog/?itemid=1209|Torre de CDS]] 
-  * [[http://oriol.joor.net/blog/?itemid=1452|Extractors del CPD]] 
-  * [[http://oriol.joor.net/cgi-bin/photo/index.cgi?mode=view&album=/Projectes/migracioHD|Ampliació de RAM i HD del portàtil Dell X300]] 
-  * [[hw:smart|Hardware interessant]] per montar applicances i similars 
- 
-  * [[http://oriolrius.cat/blog/2010/07/27/podcast-2x06-com-funciona-kerberos-autenticacio-i-autoritzacio-aa|Podcast: Kerberos]] 
-  * [[seguretat:glossari|Glossari de seguretat]] - protocols, software i llibreries. Com sempre amb el linux al cap. 
-==== Networking i Internet ==== 
- 
-  * [[vnc-proxied-session-w-xmpp|VNC redirect]] - com accedir a un servidor VNC darrera d'un NAT i un client VNC també darrera de NAT, usant XMPP com a xarxa per control de sessió. 
-  * [[glosari-xmpp|Glosari XMPP]] - quan no recordo algún terme aprofito aquest glosari que m'he fet. 
-  * [[servidor-xmpp|Servidors XMPP]] - info ajuda de servidors XMPP 
-  * [[mini-gateway|Gateway físic]] - ideal per pantalles de DS i similars, pot fer d'AP wifi, client wifi, 3G, switch, etc. 
-  * [[networking:proxies|Llistat de proxies]] - softs per montar proxies en linux 
-  * [[networking:zeroconf|Zeroconf]]- como funciona y algunas notas sobre este conjunto de protocolos 
-  * [[networking:ha-balancing|HA and load balancing]] en linux 
-  * [[networking:mail:antispam|AntiSpam]] - notes i enllaços sobre temes anti-spam i similars 
-  * [[http://oriol.joor.net/blog/?itemid=1143|Torre per les antenes]] 
-  * [[http://oriol.joor.net/cgi-bin/photo/index.cgi?mode=view&album=/Projectes/antena_tv|Instal·lant antena de TV]] 
- 
-==== Multimedia, Gadgets, Mòbils i Tablets ==== 
- 
-  * [[.:mobile-notes|Notes sobre telefonia mòbil]] 
-  * [[.:mobile:unlock-nexus-one|Nexus One]] - unlock, root and Cyanogen 
-  * [[.:mobile:android|Android]] - apunts i d'altres notes personals 
- 
-==== Domòtica i Electrònica ==== 
-  *  [[http://oriol.joor.net/blog/?itemid=1561|Electrònica: encenent LEDs des del port paral·lel]] 
-  * [[.:electronica:arduino|Arduino]] - apunts i altres referències 
-==== Llenguatges de programació ==== 
-  * [[clutter:start|Clutter]] - llista de recursos, snippets, notes, etc. sobre el framework gràfic. 
-  * [[programming:environments|Environments]] - teoria i idees sobre entorns (dev, prod, etc) de desenvolupament i eines per fer deployments. 
-  * [[programming:php-tools|Eines per PHP]] - gestió de projectes, integració continua, i18n, packaging, deployment, etc. 
-  * [[programming:qt-notes|Apunts sobre QT]]  
-  * [[programming:doc-archive|Arxivador de documents]] 
-==== Models i Metodologies ==== 
-  * [[pm:scrum:curs|SCRUM: notes de curs de metodologies àgils]] 
-==== Misc ==== 
-  * [[http://oriol.joor.net/cgi-bin/photo/index.cgi?mode=view&album=/Projectes/PlacaSolar|Placa Solar]] per l'aigua calenta. 
-  * [[persines_rc|Comandament a distància de les persianes]] - com es programa el comandament a distància de les persianes. 
-  * [[fonts|Tipus de lletre que m'agraden]] 
- 
-===== Personal ===== 
-==== Xarxes, instal·lacions i d'altres sistemes de casa ==== 
-  * [[GTD:start|Notes personals sobre GTD]] 
-  * [[workspace:start|El meu workspace]], l'escriptori on treballo habitualment 
-  * [[homenet:start|Home Network]], detalls dels servidors que tinc montats a casa 
-  * [[homenet:wifi|Wireless links]], enllaços punt-multipunt via 802.11a 
-  * [[homenet:asterisk|VoIP]], comptes i servidors 
-  * [[home:electricitat|Documentació instal·lació elèctrica]],  
-  * [[internet:start|Public/Private internet services]] 
-  * [[GTD:contactes|CV interessants pels meus projectes]] 
-==== Creixement personal ==== 
- 
-==== Fotos, viatges i altres ==== 
- 
-===== Anglès ===== 
-  * [[angles:vocabulari|Vocabulari i expresions]] 
-  * [[angles:gramatica|Gramàtica]] 
- 
- 
-===== Misc ===== 
- 
- 
- 
-====== Documents que he escrit ====== 
- 
- Aquí hi podeu trobar des d'enllaços a articles del blog que de per si són documents de consulta sobre temàtiques concretes, howtos, cookbooks... també webs, pdfs, etc. Tot tipus de documentació que m'he entretingut a escriure amb més o menys qualitat segons la inspiració, és clar. 
-  * [[http://oriol.joor.net/IDS|Projecte Final de carrera]] 
-  * [[http://oriol.joor.net/docs/HowTo_MassStorage.html|HOWTO: Lector de targetes de memoria 6 en 1 (CF,MD,SD,MMC,SD,MS)]] - al blog he escrit un [[http://oriol.joor.net/blog/?item=howto-lector-de-targetes-de-memoria-6-en-1-cf-md-sd-mmc-sd-ms|petit post]] sobre aquest document i comento detallets de com he generat el document en XML. 
-  * [[http://oriol.joor.net/blog-dev/?itemid=1497|Mini-guia Imagemagick]] 
-  * [[http://oriol.joor.net/blog/?itemid=1497|Configurant Xorg i intel 855GM (i810/i830)]] 
-  * [[http://oriol.joor.net/blog/?item=xarxa-wifi-segura-freeradius-wrt54g-802-1x-wpa-radius-eap-tls|Xarxa Wifi Segura: freeRadius + WRT54G = 802.1x (WPA-radius EAP/TLS)]] versió en [[http://oriol.joor.net/blog/?itemid=1631|english]]. Aquest article em vaig decidir demanar al carles que el traduís perquè la versió catalana tenia més de 4000 visites i moltes eren de gent de parla anglesa. 
-  * [[http://oriol.joor.net/blog/?itemid=1579|Ndiswrapper: Broadcom BCM4306 802.11b/g WLAN amb Linux i WPA supplicant (EAP/TLS) ]] - també hi ha molta gent que com jo necessita carregar els drivers de win en linux per poder usar la seva targeta wifi del portàtil. En aquest document molta gent hi ha trobat una petita ajuda.  
-  * [[http://oriol.joor.net/blog/?item=accedint-als-registres-propietaris-d-un-cmos-d-omnivision-a-trav-s-de-la-interficie-usb-2-0-el-codi-font|Accedint als registres propietaris d'un CMOS d'Omnivision a través de la interficie USB 2.0 - El codi font]] - USB a molt baix nivell parla de drivers i d'altres cosetes molt aprop o dins del kernel. 
-  * [[Com fer un disseny OOP amb UML]] - a partir del document {{uml:Desarrollo Orientado a Objetos con UML.pdf | Desarrollo Orientado a Objetos con UML}} he fet un resum a base de "copy/pastes" per tal de reduir les seves 38 pàgines a algo més còmode d'usar com a material de consulta. 
-  * [[mail-gateway amb amavisd-new]] - postfix+amavisd-new+spamassassin+clamav fent de mail-gateway per un servidor de correu intern. 
-  * [[80_._x|802.1x]] (WPA-radius EAP/TTLS) - securing wifi net with wrt54gl and freeradius 
-  * HotSpot Wifi ([[hotspot_wifi|english]]|[[montat_un_hotspot|català]]) - configuració hotspot wifi (Mikrotik+Linksys) 
-  * pfSense package  [[pfsense_package_ddadv|dynamic DNS advanced settings]] - explica com crear un nou paquet pel pfSense 
- 
-====== Conferències ====== 
- 
-La documentació que he usat en les conferències que he realitzat està en un format HTML molt simple, està previst que migri el sistema a aquest wiki, però de moment ho teniu [[http://oriol.joor.net/conferencies/index.htm|aquí]]. 
- 
-====== Cursos que he donat ====== 
- 
-Material dels cursos que he impartit: 
- 
-  * [[OficinaOpenSource|Oficina OpenSource]] - com substituir el software privatiu per software lliure en una oficina. 
  • projectes.1326295483.txt.gz
  • Last modified: 2012/06/06 07:53
  • (external edit)