OriolNews Portal – v.0.0.3

Reading time: 2 – 2 minutes

Després de molts dies sense poder millorar el codi, una nova
versió del soft del portal i continuo programant en PHP.

Canvis a la v0.0.3
——————
-New FEATURES:
* list_files.inc al intrar al portal ara es mostra la quantitat de comentaris q
te cada article.
* data_catala.js torna la data en català, fet en javascript

-Minor BUG Fixes:
* Canviat el color del preview de l’article quan mires tota la info de
l’article.
* Solucionat el problema q no mostrava més informació dels
articles q només tenien intrudicció. Simplement he borrat la
condició. Ja q sinó no podia veure els comentaris q hi havien
dels articles si aquests només tenien intruducció.
* Solucionat el problema amb el link d’afegir comentaris als articles a la
pàgina personal del portal.
* footer.inc: millorat el codi HTML q dibuixa els requadres de la dreta ara es
genera via PHP així només modificant el model de requadre pots
modificar tots els requadres.
* freshmeat.php, barrapunto.php, slashdot.php i securityfocus.php ja no s’han
de cridar com una funció sino q son arxius php q només
invocant-los ja funcionen s’ha de modificar l’ús de varibles d’entorn q
usa, ja q no està dinamicament implementat ara mateix.
* links_horitzontals.inc canviat el menu horitzontal de control de
noticies
* footer.inc afegit un include pq mostri sempre la versió del programa
al final de la pagina.