Libnet – Llibraria de tractament de paquets pel C

Reading time: < 1 minute

http://www.securityfocus.com/library/2879
L’article en pdf q es comenta a security focus és molt interessant per
programar TCP/IP a baix nivell, a nivell de trames.

Poca cosa més a afegir sobre el comentat a la introducció
només q és una llibreria q s’usa en forces sniffers i auditors de
xarxa, vist l’article el seu us no és molt difícil i
l’abstracció q es fa del problema no és gens “xunga”.
Per tant, si mai necessito programar coses en xarxa ho tindré molt en
compte ja q m’estalviarà molta feina a nivell de socket ja q
podré prescindir d’aquest tractament.