Xarxes Moco$oft & Mac

Reading time: < 1 minute

bé aqui us plantejo una qüestió una mica lamer, pero que
de ben segur que me la sabreu resoldre

Resulta q a la feina hi ha dissenyadors amb Mac i altre gent que fa servir
ordinadors en PC… I el problema esta quan un vol entrar dins del mac per
agafar-li tal material i viceversa. Així doncs la pregunta es la
seguent: Com es pot fer per compartir recursos de HD i accès en una
Xarxa Mac-PC?