Nous Servidors a la IntraNet

Reading time: 2 – 2 minutes

Ja fa dies que vaig incorporar un nou servidor a la intranet de casa meva.
Però no sabia si el deixaria molt de temps. Finalment he decidit fer una
re-estructuració de tot el hardware…

Desrpés d’aguantar molt la mateixa estructura de servidors i
només variar les workstations de la LAN al final la cosa ha quedat
així:

f0 – FireWall: encarregat de mantenir una conexió
segura amb internet.

s0 – Servidor: aquest és el servidor q tenia fins ara i
q dona, moltíssims serveis al a xarxa, potser algún dia
m’entretinc a enumerar-los: www, dns, servidor de fitxers, ssh, etc.

s1 – Win2k Server: servidor de windows 2000. Bàsicament
fa funcions d’antivirus de xarxa, servidor kerberos i la resta de serveis que
dona són totalment experimentals. Per poder fer *ux q substitueixin els
NT s’han d coneixer b els NT 😉

i0 – IDS: servidor on estic fent el projecte final de carrera,
amb un FreeBSD 4.4.1, es dedica a vigilar la xarxa i a controlar el
tràfic que hi passa. En desenvolupament…

La resta d’ordinadors queden més o menys com sempre, el workstation de
l’isaac (el meu germà) i els meus 2 portatils.

El hardware dels ordinadors es pot consultar a:
http://oriol.homeip.net/systems/hardware.txt

algún dia amb més temps ja enumeraré els serveis que donen
o q fa els ordinadors.

També afegir q fa unes 3 setmanes em vaig comprar un SAI un APC 650MI,
que estic configurant ara mateix. Quan acabi faré el corresponent
comentarí al portal 😉