Internet Traffic Measurement in Complex Networks (alternativa al SNMP)

Reading time: < 1 minute

Tots coneixem el famós SNMP per tal de mesurar estudiar i controlar
el tràfic de les nostres LANs. Però no sempre és una bona
alternativa usar aquest sistema per auditar i controlar les nostres
xarxes…

a la linux journal he llegit un article molt interessant sobre una
alternativa al SNMP q pot ser molt útil per auditar i controlar les
intranets.

Internet Traffic
Measurement in Complex Networks