Tips & Tricks: Crear una seqüència aleatoria

Reading time: 1 – 2 minutes

A vegades se’ns planteja la necessitat de crear una seqüència
aleatoria de caracters i el que acostumem a fer és ‘aporrejar’ el
teclat. Però aquestes seqüències ‘aleatories’
estadísticament són molt facilment privisibles i amb uns pocs
milers de combinacions les podriem descobrir (gràcies a la
potència dels processadors actuals) doncs bé amb linux
gràcies a un dispositiu virtual (molt desconegut per molts) podem crear
aquestes seqüències de forma més efectiva, que millor que un
exemple per veure-ho clar:

dd if=/dev/random of=prova.txt bs=32 count=1

això ens dona la següent sortida:

1+0 records in
1+0 records out

i dins el fitxer prova.txt tenim una seqüència de 32 caracters
completament aleatoris, en el nostre cas:

2lzªnëFÉä’«[ר,r^»N

us sembla prou aleatori???