Referència ràpida per aprendre a usar les iptables

Reading time: < 1 minute

Ja fa una colla de dies que tinc això donant voltes per l’escriptori
a l’espera de fer-li una nota al portal. Així que al final se m’han
inflat els _____ i ho he escrit. És un document relativament curt,
extret de la Linux Gazette, aquí
teniu el link de l’article: Firewalling with
netfilter/iptables
( local ).