Patch Management de Microsoft i W2k3 Security Guide v1.3

Reading time: 1 – 2 minutes

Simplement un parell de referències la primera és sobre com es
fa el desplegament de ‘patches’ de seguretat dins la xarxa de M$:

· Transcripció
de l’entrevista sobre el ‘Patch Management’ a Paul Thomsen (tècnic
d’SMS) i Brian Keogh (GM, Server Patch Management)
(.doc)

· Entrevista amb
audio
(.wma)

A continuació ús poso un link a un fitxer autodescomprimible
(.exe) amb una serie de .pdf, .inf i altres informacions prou útils per
securitzar el desplegament dels sistemes W2k3. Si no ús entereu massa
d’Active Directori (AD) també va bé per agafar conceptes:

· Guies de
Seguretat de W2k3 v1.3