Anunci de Linspire (ex-Lindows)

Reading time: < 1 minute

A tots ús deu sonar un S.O. que es deia Lindows, potser alguns li heu
perdut la pista quan va tenir problemes amb els de M$ per culpa de la
semblança del nom amb Güindows 😉 Així doncs,pels
que no ho sabieu ara es diu Linspire i
avui tot llegint el Bloglines he trobat
un anunci de
Linspire fet en Flash
(.swf). Ús el recomano com molts anuncis
iankis és molt agresiu i ataca directament a M$ i a sr. de les
Portes. En poques paraules suggereix cremar-los a tots dos
(sr.Portes+Güindows).