Dependències dels mòduls de windows (.dll, .ocx, .exe, …)

Reading time: 2 – 2 minutes

Dependency Walker És
una utilitat lliure per esscanejar moduls de Windows (exe, dll, ocx, sys,
etc…) de 32 i 64bits i també és capaç de mostrar els
arbres de dependències dels mòduls. Per cada modul trobat,
és capaç de mostrar totes les funcions públiques del
mòdul, i quines d’aquestes funcions són cridades per altres
mòduls. Una altre capacitat del software és mostrar-nos quines
són les dependències ­mínimes de mòduls que
requereix un fitxer.

Aquesta utilitat és especialment interessant per resoldre problemes
d’errors de sistema o de carrega d’executables. A més és
capaç de detectar la majoria de problemes comuns de les aplicacions com
la manca de mòduls necessaris, mòduls invàlids, errors de
dependències circulars, errors de compatibilitat d’arquitectura, i
errors d’inicialització de mòduls.

ɉs compatible amb Windows 95, 98, ME, NT, 2000 i XP.
És capaç de treballar amb 32 o 64bits, també pot treballar
amb aplicatius per Windows CE. Pot treballar tan en mode gràfic com en
mode consola. Pot treballar en tot tipus de mòduls, tan estàtics,
com dinàmics, relacions implícites, relacions explícites
(dynamic/runtime), re-enviades (forwarded), càrrega retardada
(delay-loaded) i injectades (injected). Per més informació podeu
consultar la web on es denen
més detalls sobre tot el que suporta aquesta utilitat

Per si ús pica la curiositat aquí teniu una captura de
pantalla de l’aspecte de l’aplicatiu: