Fer XML/pings

Reading time: < 1 minute

Cada cop que s’introdueix un nou article a aquest blog es fa un XML/Ping automàticament contra
Bitacoles.net, en aquest site hi ha una llista dels blogs catalans que s’ha actualitzat les últimes 24h. Això es fa mitjançant un protcol que s’anomena XML/Ping i es basa en un estàndard de comnunicació web que es diu XML/RPC. Doncs bé si el que voleu és
no només apareixer a bitacoles sinó a d’altres serveis amb més influència com Weblogs.com o d’altres, us recomano una web que ens permet fer això només omplint un parell de camps en un formular: Ping-o-Matic.