oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Automontem el pendrive o les flash cards

Reading time: 4 – 6 minutes

pendrive.jpg

Si treballeu amb udev i us instal�leu el paquet autofs, amb quatre retocs al kernel i quatre l�nies de configuraci� podeu fer que quan us enxufeu un pendrive amb linux aquest es monti i desmonti autom�ticament. De fet, aquesta soluci� esta explicada de mil formes diferents en un munt de howtos i d’altres similars. Hi ha gent que arriba nivells de sofisticaci� brutals. Per� despr�s d’estar mirant ‘largo y tendido’ tota aquesta informaci� he decidit no complicar la cosa i montar algo ben senzill que em permeti anar per feina amb els pendrives i les flash cards; que �s el que m�s uso al port�til.

Doncs b� per comen�ar el que farem �s que quan es detecti que s’ha connectat un dispositiu de tipus /dev/sdX1 (sent la X=a,b,c,d,etc) que es monti autom�ticament. Com sabeu el sistema de fitxers virtual udev genera autom�ticament els fitxers que representen els dispositius i a m�s tamb� genera uns events que es poden capturar. Si voleu monitoritzar aquests events podeu executar la comanda udevmonitor i podeu provar d’enxufar i desenxufar, per exemple, un pendrive i veureu com es generen els events que comento.

Doncs b� el primer que he fet �s que es generi un symlink autom�tic al detectar-se una partici� en un d’aquests dispositius que comentava, per tal de que aix� passi nom�s hem de modificar el fitxer: /etc/udev/rules.d/00.rules per aconseguir la funcionalitat que comentava nom�s cal afegir-hi aix�:

BUS="usb", KERNEL="sd?1", NAME="%k", SYMLINK="pendrive"

Tal com comentava si busqueu una mica podeu millorar molt�ssim fent per exemple, que nom�s es generi el enlla� din�mic (symlink) si el dispositiu �s de la marca tal o qual, model no s� quin, o que sigui de tipus usb mass-storage, etc. B� doncs, un cop ja tenim l’enlla� din�mic ara el que farem �s que quan intentem accedir a aquest dispositiu es monti autom�ticament el dispositiu i que si passats X’s segons no s’ha usat el dispositiu que es desmonti solet.

Aix� que comento ho farem amb el autofs, per configurar el dimoni ho podem fer al fitxer /etc/conf.d/autofs jo l’�nic que he tocat del fitxer de configuraci� del dimoni �s el timeout per tal de que es desmonti als 2s de no usar-lo:

...
# additional options for automount, ie. timeout
daemonoptions = '--timeout 2'
...

Abans de llen�ar el dimoni, he modificat el seg�ent dels fitxers de configuraci� que es troben a /etc/autofs al fitxer auto.master he afegit aix�:

/var/autofs/removable  /etc/autofs/auto.removable

Despr�s he creat el fitxer auto.removable:

pendrive    -sync,dirsync,fstype=vfat,uid=1000,gid=100,umask=002      :/dev/pendrive

Amb aix� aconseguim que quan s’intenti accedir al recurs /dev/pendrive es monti a /var/autofs/removable/pendrive i despr�s per tal de mantenir l’estructura de directoris de tota la vida el que faig es crear un link a /mnt/pendrive que apunta a /var/autofs/removable/pendrive:

ln -s /var/autofs/removable/pendrive /mnt/pendrive

Ara si anem a /mnt/pendrive (cd /mnt/pendrive) i fem un ls veurem el contigut del dispositiu, potser el primer ls que feu no funciona doneu-li uns segons perqu� pugui reaccionar tot plegat, a mi em triga uns 3 o 4s entre punxar el dispositiu i poder-hi accedir. Si quan acabeu d’usar el pendrive sortiu del directori veureu que al fer un df -a ja no esta montat.

Com comentava hi ha milers de howtos molt millors que el que acabo de fer, per� jo amb aix� ja he sortit del pas. Alguns howto’s que podeu mirar:

Comments are closed.

Últimas entradas

Resumen 2023

Reading time: 14 – 22 minutes El 2023 comenzó con una sensación de renovación y optimismo. Tras un período marcado por la pandemia, este año se presentó como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y nuevas experiencias. Aunque el

Leer más »
Archivo