accTable: Llibreria per paginar dades amb PHP i AJAX

Reading time: 1 – 2 minutes

Malgrat fa molt de temps que no programo amb PHP ‘a pel’, és a dir, sense passar per Symfony ahir l’Albert em va fer saber que s’ha currat una llibreria en PHP que permet mostrar dades de forma paginada amb la usabilitat que ens dona AJAX i que és senzillíssima d’usar. Si no disposeu d’un framework que ús ofereixi una solució decent a aquest problema la solució de l’Albert és molt elegant i decent, ús la recomano.

accTable.png

accTable Project: lliberia PHP amb suport d’AJAX per mostrar dades paginades, feta per l’Albert Coronado.

Albert, la meva recomanació seria que li donessis la forma de plugin i l’elavoressis per diferents frameworks, per exemple, per Symfony.

IMPORTANT correcció: perdoneu l’errada però la llibreria és purament AJAX, o sigui, JavaScript obviament es pot usar igual en PHP que en qualsevol altre llenguatge. Demano disculpes per l’errada.