oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

duplicity: còpies de seguretat senzilles i potents des de la CLI

Reading time: 3 – 4 minutes

Duplicity és un aplicatiu basat en python que de moment no disposa de frontend gràfic, sinó com les coses bones de la vida s’usa des de CLI. Esta orientat a les còpies de seguretat i la seva principal potència resideix en recolzar-se amb rdiffdir/rdiff/rsync per fer còpies de seguretat diferencies/incrementals. Això sembla que no sigui cap tret diferencial si no fos perquè suporta una bona colla de sistemes on enmagatzemar les còpies:

 • ssh/scp
 • local file access
 • rsync
 • ftp
 • HSI
 • WebDAV
 • Amazon S3

De moment ja he pogut comprovar que tan via Amazon S3 com via FTP, funciona la mar de bé. Això com podeu verure ja té més història, ja que fer un sistema de còpies diferencies i/o incrementals contra un FTP o contra S3, no és trivial. A més esta fet seguint tots els estàndards, és eficient en la gestió d’ampada de banda i suporta xifrat per clau pública i clau privada.

A continuació adjunto un petit cookbook dels paràmetres que jo més uso:

  • Fer un backup contra un FTP de tot el sistema, el backup es farà incremental sempre que la còpia incremental més vella no tingui més de 7 dies llavors es farà una còpia ‘full’. S’indica que els fitxers que es pujaran a l’FTP tenen una mida de 10Mb. No es copiaran els directoris /dev, /proc, /tmp, /mnt, /media
PASSPHRASE=clausimetrica duplicity incremental --full-if-older-than 7D -v4 --volsize 10 --exclude=/dev --exclude=/proc --exclude=/tmp --exclude=/mnt --exclude=/media / ftp://user:pass@hostname
  • Veure un llistat dels fitxers sobre els que hem fet còpia:
PASSPHRASE=clausimetrica duplicity list-current-files ftp://user:pass@hostname
  • Consultar quines còpies hi ha disponibles al repositori:
PASSPHRASE=clausimetrica duplicity collection-status ftp://user:pass@hostname

Per restaurar les còpies de seguretat, cal pensar que sovint el que es vol és recuperar algún fitxer o directori i no pas tota la còpia. Així doncs aquí es tindran en compte aquests detalls.

  • Recuperem tota la còpia de seguretat sencera:
PASSPHRASE=clausimetrica duplicity ftp://user:pass@hostname /tmp/restore
  • Recuperem un fitxer o directori:
PASSPHRASE=clausimetrica duplicity --file-to-restore nom_fitxer_o_directori_a_recuperar ftp://user:pass@hostname /tmp/restore
  • Recuperem un fitxer o directori concrets de fa 3 dies enrera:
PASSPHRASE=clausimetrica duplicity -t 3D --file-to-restore nom_fitxer_o_directori_a_recuperar ftp://user:pass@hostname /tmp/restore

Com podeu comprovar l’ús de l’eina és ben senzill i fàcil de col·locar dins d’un crontab, però realment si ús calen combinacions més complexes cal que doneu un bon cop d’ull al man duplicity.

UPDATE (2015/08/17) How to install duplicity on Ubuntu 12.04

apt-get install -y python-paramiko python-gobject-2 python-dev build-essential python-pip python-software-properties
add-apt-repository ppa:duplicity-team
apt-get update
apt-get install -y duplicity

UPDATE (2016/08/02) Backup full Ubuntu Linux

PASSPHRASE=your_password duplicity incremental --full-if-older-than 7D -v4 --volsize 10 --exclude={"/dev/*","/proc/*","/sys/*","/tmp/*","/run/*","/mnt/*","/media/*","/lost+found"} / rsync://the_user:the_password@host_server::/path/

3 thoughts on “duplicity: còpies de seguretat senzilles i potents des de la CLI

 1. Hem pareix una aplicació fantastica, esitic pensant d’implementar un sistema de copies de seguretat per al meu sistema (debian) i m’agrada la idea de poder conectar amb amazon S3, saps on puc trovar la documentació amb exemples de conexió?? Salut company 😀

 2. La documentació del duplicity??? doncs a la pàgina del mateix. Si vols exemples per això he fet l’article per tenir exemples sinó hauràs de tirar de ‘man’. Ho sento però no sé més del tema.

Últimas entradas

Resumen 2023

Reading time: 14 – 22 minutes El 2023 comenzó con una sensación de renovación y optimismo. Tras un período marcado por la pandemia, este año se presentó como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y nuevas experiencias. Aunque el

Leer más »
Archivo