oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

openssl: certificats autosignats de forma molt simple

Reading time: 2 – 4 minutes

Fins aquest matí cada vegada que necessitava crear-me certificats auto-signats (self-signed certificates) usava llarguíssimes llistes d’opcions amb l’openssl, però avui he descobert (digueu-me lent) que si descarregues el paquet d’OpenSSL i el desempaquetes dins del codi font hi ha un directori que es diu: easy-rsa.

Com es pot observar el nom ja dona moltes pistes, doncs bé, dintre d’aquest hi trobem encara un altre directori anomenat 2.0. Aquí dintre, hi ha un munt d’scripts que ens simplificaran moltíssim la vida a l’hora de crear certificats, com sempre en faig un resum en forma de cookbook.

 • Editar el fitxer vars. Cal modificar el valor de les variables:
 • export KEY_COUNTRY="yourContry"
  export KEY_PROVINCE="yourProvince"
  export KEY_CITY="yourCity"
  export KEY_ORG="myOwnOrg"
  export KEY_EMAIL="user@domain.tld"
 • Després netegem el directori de claus perquè no hi hagi restes d’exemples:
 • ./clean-all
 • Carreguem variables d’entorn del fitxer vars:
 • source ./vars
 • Creem una CA (Certificate Authority):
 • ./pkitool --initca
 • Crear el certificat per un servidor:
 • # ./pkitool --server
  # penseu que a vegades el common_name ha de ser el url_host del servidor, per exemple, en servidors https
  ./pkitool --server nom_servidor
 • Certificats per un client:
 • # ./pkitool
  ./pkitool nom_client
 • Certificat per un client enpaquetat amb PKCS12:
 • # ./pkitool --pkcs12
  ./pkitool --pkcs12 nom_client
 • Generar un fitxer DH (Diffie-Hellman)
 • ./pkitool --build-dh

NOTA: en cas de volgueu protegir les claus privades amb una clau simètrica per evitar que siguin usades per tercers persones podeu fer-ho afegint el paràmetre ‘–pass‘ a les comandes anteriors.

Les claus generades les podeu trobar al directori ‘easy-rsa/2.0/keys‘.

Pels que no tingueu massa per la mà el tema dels certificats posaré quatre notes sobre els fitxers creats:

 • *.csr: Certificate Signing Request, petició de certificat que s’envia a una CA perquè ens el torni signat.
 • *.crt: Certificat signat per una CA
 • *.key: Clau privada del certificat, sovint s’acostuma a protegir amb una clau simètrica
 • ca.crt: Certificat de la CA
 • ca.key: clau privada del certificat de la CA.

Senzill, oi? diria que ja no teniu excusa per gestionar-vos vosaltres mateixos les claus SSL. Si ús calen d’altres funcions al directori esmentat hi ha molts altres scripts i el propi ‘pkitool‘, té força altres opcions molt interessants i igual de simples d’usar.

3 thoughts on “openssl: certificats autosignats de forma molt simple

Últimas entradas

Resumen 2023

Reading time: 14 – 22 minutes El 2023 comenzó con una sensación de renovación y optimismo. Tras un período marcado por la pandemia, este año se presentó como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y nuevas experiencias. Aunque el

Leer más »
Archivo