oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

dbus+python: emetent i rebent senyals

Reading time: 2 – 2 minutes

Feia massa temps que no jugava amb DBUS i les he passat una mica negres aquesta tarda intentant recordar com funcionava tot plegat. La qüestió de base és molt senzilla, com que el codi parla per si mateix. Simplement adjuntaré els dos codis.

Receptor de senyals DBUS, rep la senyal amb format ‘string’ i la mostra:

#!/usr/bin/env python
#--encoding: UTF-8--
"""
entra en un loop esperant senyals emeses a:
 dbus_interface = cat.oriolrius.prova
 object_path = "/cat/oriolrius/prova/senyal"
amb nom de senyal: 'estat'
quan es rep la senyal la mostrem
"""
import gobject
import dbus
import dbus.mainloop.glib

def mostra(m):
  print m

dbus.mainloop.glib.DBusGMainLoop(set_as_default=True)
bus = dbus.SessionBus()
bus.add_signal_receiver(
         mostra,
         path="/cat/oriolrius/prova/senyal",
         dbus_interface="cat.oriolrius.prova",
         signal_name = "estat"
        )
loop = gobject.MainLoop()
loop.run()

Emisor de senyals DBUS, envia una senyal de tipus ‘string’ amb el contingut ‘hola’:

#!/usr/bin/env python
#--encoding: UTF-8--
"""
Emet una senyal a dbus, al bus 'session' amb destí:
 dbus_interface = cat.oriolrius.prova
 object_path = "/cat/oriolrius/prova/senyal"
amb nom de senyal: 'estat'
"""
import gobject
import dbus
from dbus.service import signal,Object
import dbus.mainloop.glib

class EmetSenyal(Object):
  def __init__(self, conn, object_path='/'):
    Object.__init__(self, conn, object_path)

  @signal('cat.oriolrius.prova')
  def estat(self,m):
    global loop
    print("senyal emesa: %s" % m)
    gobject.timeout_add(2000, loop.quit)

dbus.mainloop.glib.DBusGMainLoop(set_as_default=True)
loop = gobject.MainLoop()
bus = dbus.SessionBus()
o = EmetSenyal(bus,object_path='/cat/oriolrius/prova/senyal')
o.estat('hola')
loop.run()

Usant el ‘dbus-monitor’ es pot veure la traça del missatge:

signal sender=:1.634 -> dest=(null destination) serial=2 path=/cat/oriolrius/prova/senyal; interface=cat.oriolrius.prova; member=estat
  string "hola"

Comments are closed.

Últimas entradas

Enhancing SSH Security with StealthSSHAccess

Reading time: 4 – 7 minutes In today’s interconnected world, maintaining the security of your server infrastructure is paramount. One critical point of vulnerability is the SSH (Secure Shell) service, which allows remote administration of servers. Despite using a non-default

Leer más »
Archivo