mini-cookbook: ssh passwordless

Reading time: < 1 minute

Sense ajudes, descripcions ni notes… nom├ęs per refrescar el tema amb 1s:

  • client ssh:
    • ssh-keygen -t dsa
    • id_dsa.pub el copiem al servidor
  • servidor ssh:
    • afegim contingut id_dsa.pub al ~/.ssh/authorized_keys
    • borrem id_dsa.pub