oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: abyss-webserver

python: Abyss Webserver start and stop host from CLI

Reading time: 1 – 2 minutes

Petit script en python per iniciar/parar el Abyss Webserver des de la línia de comandes. Només hem de posar la URL d’on es troba la web de la consola de l’Abyss i l’ususari i el password per entrar-hi. Com que esta fet ràpid i corrents, no es suporta el pas de paràmetres per indicar si s’ha d’engegar i/o parar el servei en cada moment. Així que si algú s’anima a afegir-hi les 4 línies de codi que hi falten que me les digui, que jo encara no domino prou el python com per fer-ho en 1s i avui ja estic cansat.

import urllib2

theurl = 'http://127.0.0.1:9999' username = 'theuser' password = 'thepass'
passman = urllib2.HTTPPasswordMgrWithDefaultRealm() passman.add_password(None, theurl, username, password) authhandler = urllib2.HTTPBasicAuthHandler(passman) opener = urllib2.build_opener(authhandler)
data_start = "%2Fhosts%2Fhost%400%2Fstart=Start" data_stop = "%2Fhosts%2Fhost%400%2Fstop=Stop"
data = data_start
request = urllib2.Request(theurl,data) response = opener.open(request)
print response.readlines()