oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: base64

python: Generar passwords d’usuaris per l’Abyss Webserver

Reading time: < 1 minute

L’Abyss Webserver guarda en un fitxer de configuració en format XML els usuaris i passwords. Doncs bé el format en que estan enmagatzemats els passwords en el fitxer XML és:

usercode = nom_usuari + ":" + plaintext_password
encoded_password = md5(base64(usercode))

Doncs bé aquí ve el petit trick de com fer això amb python:

#!/usr/bin/env python
import md5
import base64
import re

def genera_pass_abyss(usercode): b64usercode = base64.encodestring(usercode) b64usercode = re.sub('\n','',b64usercode) hash = md5.new(b64usercode) return hash.hexdigest()
user = 'usuari1' passw = 'password1' usercode = user + ":" + passw print usercode print genera_pass_abyss(usercode)