oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: bouncer

TCP bouncer amb failover

Reading time: 2 – 4 minutes

Al projecte GATv2 fa un parell de dies que hi he publicat un subprojecte que anomeno tcp-fwd. Es tracta d’un petit i simple aplicatiu programat amb Python i Twisted. La funcionalitat és molt senzilla es tracta d’un bouncer TCP que en cas de no poder connectar amb el primer destí on re-enviar el tràfic TCP ho prova amb el segon, sinó el tercer i així fins a tants servidors com s’hagin definit. Si no es pot acabar establint la connexió es desconnecta l’enllaç TCP cap al bouncer. O sigui, el comportament és transparent pel client original. Pels que no estigueu familiaritzats amb la funcionalitat d’un bouncer la intentaré explicar. Es tracta d’un socket TCP que escolta en un port i actua com un reverse proxy. O sigui, quan rep una connexió acte seguis s’obre una altre connexió cap al servidor i si aquesta es pot establir llavors connecta la primera connexió amb la segona.

L’inconvenient més gran que veig en aquesta idea és que la connexió que arriba al servidor final no té com a origien la IP del client, sinó la IP del servidor que fa de bouncer això fa que el fitxer de logs del servidor final no tingui la informació IP del client que realment s’ha connectat. Malgrat axiò hi ha escenaris en que aquesta eina és molt útil, ja que no sempre el més important són aquests logs sinó que el client acaba obtenint el servei que volia de forma trasparent i el sistema de failover que uso sempre segueix la mateixa seqüència de prova i error per cada socket que s’obre, així doncs, el sistema de failover és instantani i no perd ni una sola crida.

Una de les aplicacions per les que l’estic usant és per fer l’entrega de correu a un postfix. Es tracta d’un servidor de correu que només fa filtratge de correu i els correus que passen els filtres s’entreguen al servidor de correu real de l’empresa, doncs bé, per saber quin és el servidor de l’empresa uso el fitxer de configuració /etc/postfix/transport on s’indica segons el domini el servidor on entregar el correu. Però no he sabut veure com dir-li més d’un servidor de correu on fer l’entrega. Així doncs, el que faig és posar com a IP i port de transport una IP localhost i un port al atzar, llavors el postfix entrega el correu al bouncer situat en aquesta IP localhost i és el bouncer que intenta connectar aquest socket amb algún dels servidors de correu interns. Per tant, el tema és completament transparent pel postfix i els servidors que reben el correu tenen la mateixa IP origen que si ho haguessin rebut directament del postfix.

Suposo que la idea ha quedat ben definida, sinó ja sabeu que podeu fer-me les preguntes que calguin. El codi del projecte el teniu a: tcp-fwd.

rinetd – un altre bouncer per TCP

Reading time: 2 – 2 minutes

L’abril del 2007 ja vaig parlar sobre tcpxd el qual permetia fer el mateix que rinetd. Obviament tenen algunes diferencies funcionals, sota el meu punt de vista rinetd és més professional ja que integra a partir d’un fitxer de coniguració la possibilitat de redireccionar un port TCP en qualsevol de les IPs que estem publicant en el host on es llenci el servei. A més el fitxer de configuració ja diu tot el que cal saber de com funiona:

# bindadress  bindport connectaddress connectport
1.2.3.4     80    4.3.2.1     80
1.2.3.4     443    4.3.2.1     443

Algunes altres funconalitats que m’han agradat molt és la possibilitat de fer una llista ACL de rangs d’IPs permesos i no permesos. Per si això fos poc suporta logging. A més el podem trobar com a paquet de les distribucions de linux: gentoo, ubuntu i debian. Potser hi ha altres distribucions que el tenen però la veritat és que no les uso. També aprofitor per recordar-vos que si necessiteu fer coses d’aquest estil amb windows podeu llegir aquest article: Redirigir ports amb Windows (Port Forwarding, DNAT, NAPT).

Si esteu familiaritzats amb iptables i voleu fer una redirecció poseu-hi una mica d’enginy i podreu fer-ho amb relges tan simples com aquesta:

YourIP=1.2.3.4
YourPort=80
TargetIP=2.3.4.5
TargetPort=22

iptables -t nat -A PREROUTING --dst $YourIP -p tcp --dport $YourPort -j DNAT --to-destination $TargetIP:$TargetPort
iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --dst $TargetIP --dport $TargetPort -j SNAT --to-source $YourIP
iptables -t nat -A OUTPUT --dst $YourIP -p tcp --dport $YourPort -j DNAT --to-destination $TargetIP:$TargetPort

TCP bouncer o TCP relay digueu-li com volgueu

Reading time: 1 – 2 minutes

Encara m’enrecordo fa quasi 10 anys que per entrar a l’IRC usabem aplicatius d’aquest tipus per tal d’spoofejar la nostre IP. Doncs bé, avui he hagut de montar un procés que fa el mateix que usaben en aquelles èpoques però aquest cop per temes més seriosos. Així doncs, perquè si a algú li cal una eina que re-envii una connexió TCP d’un servidor a un altre de forma estàtica simple senzilla i ben fet he trobat el tcpxd. Ell mateix permet llençar-se com a dimoni, suporta múltiples connexions simultanees de forma asíncrona, de fet les típiques funcions xorres de tota la vida i amb una sintaxis ben senzilla:

tcpxd 7802 10.0.0.1 7802

Són d’aquelles eines xorres que t’ajuden a sortir de més d’un embolic quan la potència del NAT del firewall, router o el que sigui que tinguem pel mig no ens permet fer el que volem.