oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: cipher

ssldump depuració de tràfic xifrat

Reading time: 2 – 2 minutes

Tothom coneix el TCPdump i fins hi tot hi ha gent com jo que l’usem a diari, de fet, no fa massa temps  vaig re-descobrir el TCPflow (ja l’havia descobert abans, però vaig cometre el gran error d’oblidar-lo). Doncs bé, el problema d’aquestes eines és que són molt útils per tràfic sense xifrar però quan es tracta de tràfic xifrat amb SSL/TLS com ara HTTPs o d’altres protocols que viatgen xifrats i volem saber perquè no funcionen hem de recorrer a eines com el ssldump.

SSLdump permet seguir el fluxe de les conexions TCP xifrades amb SSLv3/TLS. Obviament per aconseguir desxifrar el contingut de l’enllaç hem de facilitar-li els certificats corresponents a l’eina. Però no només ens permet depurar a nivell de dades que corren per TCP sinó que també ens dona informació del propi protocol de xifrat descrita de forma humana. O sigui, que podem saber si el problema de l’enllaç és produeix durant el procés de handshake, ChangeCipherSpec o dins del protocol.

El que jo feia fins ara per poder analitzar el contingut d’un protocol que viatge xifrat és ajudar-me de l’eina sslproxy. La qual feia de bouncer al servidor de protocol o al client, així doncs obtenia un tram de la conexió que no anava xifrat i a través del tcpflow o el tcpdump podia obtenir el tràfic en clar. La tècnica és enginyosa i útil però ferragosa en comparació al ssldump.

TrueCrypt i Onekript – guardant la informació ben guardadeta

Reading time: 2 – 3 minutes

openkript.pngGràcies a l’Oriol fa una colla de mesos vaig descobrir el TrueCrypt que ell usava des de windows. De fet, l’eina em va agradar moltíssim sobretot per la seva simplicitat. Sovint m’he trobat usuaris preocupats per guardar informació confidencial al seu portàtil, pendrive, etc. i no sabia mai quina eina els podia recomanar per fer aquestes tàsques de forma senzilla i la vegada eficient. Doncs bé aquest aplicatiu s’integra molt i molt bé amb windows i és una bona solució a aquest problema.

Tot i esta totalment suportat en linux, el suport genèric només és via CLI, així doncs, es fa una mica engorrós usar-lo des de linux sense tenir al cap tots els paràmetres necessaris per treballar amb l’eina. Doncs bé, avui he descobert OneKript a través de Kriptopolis. Es tracta d’una eina que s’integra amb Konqueror i simplifica moltíssim l’ús de TrueCrypt en linux.

De fet, jo no uso KDE i per tant, fins que això no es suporti en nautilus no tinc cap gran avantatge a l’hora d’usar aquesta eina des de linux, però no volia deixar passar la oportunitat per recomanar un bon software per guardar les nostres dades privades en els dispositius d’enmagatzematge.

Les principals característiques d’aquest software són:

  • Creates a virtual encrypted disk within a file and mounts it as a real disk.
  • Encrypts an entire hard disk partition or a storage device such as USB flash drive.
  • Encryption is automatic, real-time (on-the-fly) and transparent.
  • Provides two levels of plausible deniability, in case an adversary forces you to reveal the password:
    • Hidden volume (steganography – more information may be found here).
    • No TrueCrypt volume can be identified (volumes cannot be distinguished from random data).
  • Encryption algorithms: AES-256, Blowfish (448-bit key), CAST5, Serpent, Triple DES, and Twofish.
  • Mode of operation: LRW (CBC supported as legacy).

UPDATE: updated information about Truecrypt alternatives can be found here.