oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: cmd

equivalent de la comanda “grep” en windows: “find”

Reading time: < 1 minute

Si te hubiera conocido antes… m’he passat mitja vida usant el grep en linux i fins avui no he descobert que en windows existeix el find que serveix pel mateix. Per fi ja puc fer:

# netstat -an | grep ESTABLISHED

C:\>netstat -an | find "ESTABLISHED"

NirCmd – cmd.exe light i sense consola…

Reading time: 1 – 2 minutes

Gentilesa de l’Ernest descobreixo aquesta eina freeware que no coneixia. Realment molt interessant. Ja que ens permet executar comandes en entorns win32 sense haver d’obrir una consola de DOS (cmd) com és habitual en moltes tasques que la interficie gràfica de win no suporta.

NirCmd is a small command-line utility that allows you to do some useful tasks without displaying any user interface. By running NirCmd with simple command-line option, you can write and delete values and keys in the Registry, write values into INI file, dial to your internet account or connect to a VPN network, restart windows or shut down the computer, create shortcut to a file, change the created/modified date of a file, change your display settings, turn off your monitor, open the door of your CD-ROM drive, and more…

La pròpia web de NirCmd té una col·lecció d’exemples i idees sobre el perquè ens pot ser útil aquesta eina tan recomanable des del meu punt de vista.