oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: dba

CouchDB: fixar el límit màxim de revisions per document

Reading time: < 1 minute couchdb logo
Per defecte i fins que no es fa una compactació de la base de dades CouchDB permet fins a 1000 revisions d’un document, cosa que sovint no acostuma a ser necessari. Així doncs, si volem canviar aquesta paràmetre finalment a la versió 0.11 ja el podem canviar.

Set _revs_limit of a particular database:

curl -X PUT -d "1500" http://localhost:5984/test/_revs_limit
#=> {"ok":true}

Read _revs_limit of a particular database:

curl -X GET http://localhost:5984/test/_revs_limit
#=> 1500

informació original de: accessing database specific options.

Agraiments: gràcies @marcos 😉