oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: dnat

Servidor FTP darrera un NAT (pure-ftpd)

Reading time: 2 – 2 minutes

Sovint quan montem un servidor FTP darrera d’un Firewall que fa DNAT per publicar els ports FTP (20, 21, tcp i udp) a internet ens deixa de funcionar l’FTP en mode Passive On. Llavors hem de fer allò tan molest i depenent del client tan difícil; o sigui, fer un Passive Off perquè la transmissió d’arxius, llistats de fitxers, etc. funcioni bé. Doncs avui cansat d’això en un servidor pure-ftpd que tinc montat a la feina i he posat solució ja que sinó tenia als tècnics molt limitats quan es trobaven a casa dels clients.

La cosa ha estat ben senzilla, només he hagut de llençar el pure-ftpd amb el paràmetre -p i especificar un rang de ports per on es faran les connexions passives. Jo he decidit que anessin entre el port 40000 i el 50000. Així doncs, el paràmetre ha quedat així: -p 40000:50000. Després al firewall he redirigit tot aquest rang de ports contra la IP interna del servidor i llestos (fent un DNAT). Ara ja funcionen perfectament els FTP passius.

Si tot això d’FTP passiu i no passiu, ús sona a xinès he trobat una petita web molt bona que explica la diferència entre un sistema i l’altre: Active FTP vs. Passive FTP, a Definitive Explanation (local).