oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: dup

Buscar fitxers amb el contingut duplicat en linux…

Reading time: 1 – 2 minutes

Sovint costa trobar eines o petits scripts que fassin coses aparenment tan estupides com la comentada. De fet per windows he trobat alguns programes que tenen bona pinta tot i que no els he provat encara. Però per linux m’ha costat una mica més fins que he trobat el fdupes (local). Esta programat en C i realment és molt senzill d’usar i força potent.

També he trobat un petit script en bash que fa una busqueda força rudimentaria però útil en alguns casos:

OUTF=rem-duplicates.sh;
echo "#! /bin/sh" > $OUTF;
find "$@" -type f -print0 |
  xargs -0 -n1 md5sum |
    sort --key=1,32 | uniq -w 32 -d --all-repeated=separate |
    sed -r 's/^[0-9a-f]*( )*//;s/([^a-zA-Z0-9./_-])/\\\1/g;s/(.+)/#rm \1/' >> $OUTF;
chmod a+x $OUTF; ls -l $OUTF

La pàgina on he trobat aquest script és Unix shell script for removing duplicate files.