Dec 17

Bateries – Com s’expresa la capacitat d’una bateria?

Reading time: < 1 minute

La unitat per definir la capacitat d’una bateria són els Ah, o sigui, el producte de la corrent (Ampers) pel temps (hores). La capacitat i la tenció finals estan estrictament relacions amb el percentatge de la descàrrega. La capacitat és en funció de la temperatura al voltant de la bateria i el porcentatge de descàrrega. El percentatge de capacitat a 20ºC és del 100%. La autodescàrrega és deu a que una part de l’energia electroquímica es consumeix per la pròpia bateria. Normalment una bateria que enmagatzemada s’autodescarrega un 0,1% per dia.

Dec 08

Diferència entre Watts (W) i VoltAmpers (VA)

Reading time: 2 – 3 minutes

La potència consumida per un PC s’expresa en W o en VA. La potència en W és la potència real consumida per l’equip. Encanvi els VA són la potència aparent de l’equip. O sigui, el producte de la tensió aplicada i la corrent que per ell circula.

Potència Aparent = VA =  V * A

Propòsit

Normalment els W determinen la potència real consumida des de la companyia elèctrica i la càrrega tèrmica generada per l’equip. El valor en VA s’usa per dimensionar correctament els cables i els circuits de protecció.

Relació entre W i VA

Per alguns aparells, com ara les làmpares incandescents els valors de potència en W i en VA són idèntics. Encanvi, pels PCs els W i el VA no són iguals. La relació entre cada un dels valors és el que s’anomena factor de potència. En un PC aquest factor és normalment d’un 0.6 (o 0.7) també es pot expresar en %, o sigui, 60% (o 70%).

Factor de potència (PF = Power Factor)
W = VA * PF

El motiu de que els PCs tinguin aquest factor de potència és perquè les fonts d’alimentació (PSU) tenen un gran condensador a l’entrada (gran capacitància d’entrada). Degut a les característiques d’aquests elements el factor de potència acaba sent d’un 0,6.

Exemple pràctic, útil pels SAIs/UPSs

En un SAI de 1000VA la potència en W soportada seria d’uns 600W, ja que el seu factor de potència és del 0,6. O sigui, que el PC que hi connectem no pot excedir la potència de 600W sinó el SAI no ho podrà resistir.

Referència

Aquesta petita explicació ideal per consultar en moments de dubtes d’escollir un SAI (UPS) ha estat extreta, traduïda, resumida, inspirada, etc. de La confusión entre Watts y Volts-Amperes.