oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: equery

Gentoo trick: USE flags amb que s’ha instal·lat un paquet

Reading time: 1 – 2 minutes

La tonteria tan gran que posa el títol sovint em fa tornar tonto perquè mai recordo la comanda així que me la guardo aquí:

# equery uses gnumeric
[ Colour Code : set unset ]
[ Legend   : (U) Col 1 - Current USE flags    ]
[       : (I) Col 2 - Installed With USE flags ]
 U I [ Found these USE variables in : app-office/gnumeric-1.2.0 ]
 - - libgda : Adds GNU Data Access (CORBA wrapper) support for gnumeric
 - - gnomedb : unknown
 + + python : Adds support/bindings for the Python language
 + + bonobo : Adds support for gnome-base/bonobo (Gnome CORBA interfaces)

L’exemple esta extret del handbook de gentoo, on no només es dona aquest solució a través d’un paquet del gentoolkit sinó que també hi ha una altre solució amb l’emerge.

emerge --pretend --verbose mozilla
These are the packages that I would merge, in order:
Calculating dependencies ...done!
[ebuild  R  ] www-client/mozilla-1.7.12-r2 USE="crypt gnome java mozsvg ssl
truetype xprint -debug -ipv6 -ldap -mozcalendar -mozdevelop -moznocompose
-moznoirc -moznomail -moznoxft -postgres -xinerama" 0 kB