oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: f-spot

Nova forma d’accedir al nostre album de fotos

Reading time: 2 – 4 minutes

Tot llegint aquest article: HOW TO GPS Tag Photos: Flickr, Mappr, Google Earth…. es planteja per mi el que serà el futur de la forma d’accedir amb el nostre album de fotos. Degut a les cameres digitals ens hem començat a tornar bojos tirant fotografies i en el meu cas, per exemple, tinc més fotos des de que tinc camara de fotos digital, fa uns 3 anys, que en la resta de la meva vida. Això vol dir que pràcticament puc fer un seguiment de tots els events, fets, viatges, … més importants que han passat a la meva vida d’aquests últims tres anys.

Doncs bé l’article en qüestió planteja usar algunes eines ja existens per col·locar de forma automàtica les fotos que anem fent sobre un mapa. De forma, que si un dia volem recordar el nostre viatge a Finlandia, per exemple, no em d’anar al directori de fotografies del viatge sinó que podem anar al mapa del globus i punxar sobre finlandia on podrem veure les fotos que hem anat tirant per tot el territori del país.

Un exemple del que explico sobre el mapa dels EUA:

mapafotos.jpg

Sota el meu punt de vista el futur de l’organització de l’album de fotos es podria fer unint el concepte comentat anteriorment més l’organització temporal de les mateixes. O sigui, que si he viatjat més d’un cop a Finlandia en l’exemple comentat anteriorment veuria barrejades les fotografies dels meus dos viatges. Però si el ‘soft’ usat permetés filtrar les fotografies per temps, podria indicar que només vull veure les de l’any 2002 i no les de l’any 2003, per exemple.

Pels que conegueu el f-spot, és un programa per veure fotos fet en mono, implementa la idea de linia de temps en les imatges que comentava a més també permet fer tagging de les fotos i fins hi tot exportar-les a flickr, eina que usa l’autor de l’article comentat al princi per tal de fer el geotagging.

Un altre tema sobre el que no entraria seria aprofitar el fet d’usar eines socials per tal de poder tenir ‘fotografiat el món’. O sigui, si totes les fotos del flickr, per exemple, estiguessin georeferenciades podriem construir mapes mundials amb fotos de gran part del territori referenciat. Curiós,eh!? i fins hi tot interessant per si busquem la foto d’alguna cosa o lloc que no trobem.