oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: file sharing

wbinfo: Windbind information

Reading time: 1 – 2 minutes

Mai ho havia necessitat fins avui, tenia un samba que accedia a un AD per saber quins eren els seus usuaris i grups d’usuaris. Així doncs, el problema que tenia era com podia saber quins usuaris tenia i quins grups. Es veu que tot això es fa a través de la comanda wbinfo.

A continuació poso una petita referència dels paràmetres que més bé m’han anat:

# llista usuaris
wbinfo -u
# llista grups
wbinfo -g
# info d'un usuari
wbinfo -i DOMINI+username
# grups que té l'usuari
wbinfo -r DOMINI+username
# informació d'un grup a partir del GID
wbinfo --gid-info=GID
# obtenir el GID a partir del nom del grup
wbinfo --group-info=DOMINI+groupname
# informació d'un usuari a partir del UID
wbinfo --uid-info=UID

Referència completa de la comanda: wbinfo