oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: filemon

FileMON – monitor d’accessós al sistema de fitxers de win

Reading time: 2 – 2 minutes

FileMON:Aquesta petita eina de la gent de sysinternals ens permet monitoritzar en temps reals quins fitxers estan sent usats pel windows. Això és el problema de treballar amb sistemes tan opacs com el windows que necessites eines com el FileMON que et monitoritzin quins fitxers estan sent usats sinó no saps què carai esta fallant o en que esta enganxat el sistema en cada moment.

En la introducció del propi producte crec que es fa una bona descripció de quines funcions té l’eina:

FileMon monitors and displays file system activity on a system in real-time. Its advanced capabilities make it a powerful tool for exploring the way Windows works, seeing how applications use the files and DLLs, or tracking down problems in system or application file configurations. Filemon’s timestamping feature will show you precisely when every open, read, write or delete, happens, and its status column tells you the outcome. FileMon is so easy to use that you’ll be an expert within minutes. It begins monitoring when you start it, and its output window can be saved to a file for off-line viewing. It has full search capability, and if you find that you’re getting information overload, simply set up one or more filters.

També ens ajuda a fer-nos una idea de l’aspecte de la pantalla el següent screenshot:

filemon.gif