oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: gnap

GNAP – Gentoo Network APpliance

Reading time: 2 – 3 minutes

És una forma senzilla de montar una Gentoo en un sistema de xarxa ‘embedid’, o de treballar amb Gentoo en PCs vells, tot això sense haver de fer una instal·lació completa.

gnap.png

Amb GNAP amb pocs minuts podem montar-nos el nostres servidor d’aplicacions de xarxa: routing, firewalling, traffic profiling, VPN i monitorització de xarxes, podem fer correr el GNAP directament amb un LiveCD o un pen drive, CF, SD, etc.

Montar un sistema amb GNAP ens dona avantatges com: poder incorporar els nostres fitxers de configuració en els LiveCDs o personalitzar el seu comportament. El que es busca amb aquest tipus de sistemes és poder reiniciar-los via hard, a més de poder treballa amb entorns sense estat (statless).

Hi ha dues guies d’usuari, molt bones per cert, que ens permetran coneixer millor el sistema abans de provar-lo la users guide i la advanced users guid. La primera bàsicament és per montar sistemes GNAP per defecte i l’altre serveix

The GNAP Advanced User Guide gives information for power users that want to further customize and modify what their GNAP systems can do. You should be familiar with GNAP systems and Gentoo systems in general before reading this guide.

Features

  • Stripped down system with squashfs compressed filesystem (13Mb)
  • hardened-sources 2.6 kernel
  • GRsec kernel security patch enabled, including PaX address randomization
  • Small footprint executables with PIE/SSP security protection (Gentoo uclibc/x86/hardened profile)
  • Features supported as configuration options: Dropbear (SSH server), Shorewall/FireHOL (iptables firewall helpers), traffic control using cbqinit or htbinit, OpenVPN, OpenNTPD (time synchronisation), DNSMasq (DNS relay and DHCP server), RP-PPPOE
  • Utilities: Watch network traffic flow using iftop or tcpdump
  • Standard Extensions: boa HTTP server, rrdtool graph backend