oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: graphics

Formats gràfics CIF

Reading time: 2 – 3 minutes

CIF (Common Intermediate Format), també conegut com FCIF (Full Common Intermediate Format), és un format usat per estandaritzar les resolucions horitzontals i verticals en pixels de les senyals de video (seqüències YCbCr), aquest nomenclatura es va proposar a l’estàndard H.261.

CIF es va dissenyar per convertir de forma senzilla els estàndards PAL o NTSC. CIF defineix una seqüència de video amb una resolució de 352×288 com PAL, amb un framerate de 30000/1001 (uns 29.97fps) frames com NTSC, amb un codi de color YCbCr 4:2:0.

SQCIF 128 × 96 SubQuarterCIF (subQCIF)
QCIF 176×144 in PAL
176×120 in NTSC
Quarter CIF, la meitat de la resolució H i V,
o sigui, 1/4 de la imatge original
SIF(525) NTSC 352×288 PAL
352×240 NTSC
Source Input Format
CIF/SIF(625) 352×288 in PAL
352×240 in NTSC
D1/4SIF(525) 704×576 (TV PAL)
704×480 (TV NTSC)
720×576 (DVD-Video PAL)
720×480 (DVD-Video NTSC)
Full size, estàndard NTSC i PAL
2CIF 704×288 in PAL
704×240 in NTSC
2 Common Intermediate Format
DCIF 528×384 in PAL
528×320 in NTSC
Double CIF, té un aspect ratio molt proper al 4:3,
millor quailtat que 2CIF i CIF amb el mateix bitrate
4CIF/4SIF(625) 704×576 in PAL
704×480 in NTSC
16CIF 1408 × 1152

Les resolucions xCIF no són quadrades, tenen un ratio de ~1.222:1. O sigui, que una televisió analògica té un ratió de 1.2:1 segons defineix l’estàndard de sistemes de 525 linies (CCIR 601). En les pantalles d’ordinador o de televisió digital es treballa amb blocs de pixels quadrats, o sigui, que les trames xCIF ha de ser re-escalades horitzontalment un ~109% per aconseguir un ratio de 4:3, o sigui, el que equivaldria a 384×288 pixels quadrats.

Les mides d’imatges CIF han estat especialment escollides per ser multiples del que s’anomenen macroblocs (corresponent a 16x16pixels). Per exemple, una imatge CIF de mida 352×288 correspon a 22×18 macroblocs.

Informació extreta de la Wikipedia i de diversos forums dispersos per internet.

Apunts sobre Clutter

Reading time: < 1 minute Acabo d'obrir una secció al wiki on aniré posant els meus apunts personals sobre Clutter, així doncs, si a algú l'interessa el tema pot seguir-los des d'allà.

Conceptes de Clutter

Reading time: 6 – 9 minutes

Des de fa uns mesos m’he posat a fons amb Clutter, es tracta d’una API més una ABI programada en C per crear interficies d’usuari. Malgrat tractar-se en escència d’una API per crear espais 3D amb objectes 2D, té la capacitat de poder moure els objectes en la coordenada Z. Així doncs, és pot aprofitar la potència d’OpenGL de forma transparent i senzilla i sense haver-se de preocupar de com representar objectes 2D en espais 3D, cosa gens senzilla per un neofit en el món dels gràfics com jo.

Clutter usa el seu propi reactor d’events, però en certs casos pot usar Gobject, Glib i Gtk també. És fàcilment integrable amb DBUS i amb GStreamer. En escència m’ofereix tot el que em cal per un projecte que porto entre mans. Pels que encara no ho tingueu clar, l’interficie gràfica que usa Moblin esta programada amb Clutter com a llibreria gràfica. De fet, és aquest projecte el que li ha donat molta força a Clutter que disposa de 29 programadors a temps complet, dels quals 14 no són d’intel (intel és qui promociona amb més força ‘moblin’).

Bé doncs, aquest impuls que ha patit moblin l’han portat a la versió 0.9.8 que és realment potent i ja gairebé igual que la versió 1.0 que hauria de sortir en breu. Tot i que fins ara Clutter s’ha caracteritzat pel retard en la sortida de les noves versions esperem que aquest cop no sigui així.

Abans d’entrar a definir quins són els elements que té aquesta llibreria, comentar que també disposa de binding de python cosa que pels ‘no-programadors’, com jo, és tota una alegria. També s’ha de dir que a dia d’avui, no hi ha bindings oficials per la branca 0.9 de Clutter que és l’experimental, o futura 1.0. Així doncs, jo només he provat el Clutter fins a la seva versió 0.8, malgrat la segueixo amb lupa la versió 0.9.x; a l’espera de poder començar a fer coses amb ella quan tingui els bindings de python.

Anem al motiu central de l’article, repassar els conceptes que usa Clutter fins a la verió 0.8:

 • Stages: una aplicació de Clutter conté almenys un ‘stage’, aquests contenen actors que són: imatges, rectangles, textos, etc. Un ‘stage’ es comporta de forma semblant a un ‘canvas’ (tapís).
 • Stage Widget: Podem contenir un ‘stage’ dintre d’un objecte finestre de GTK+. En aquests casos es pot usar GTK com a reactor d’events.
 • Actors:  són formes 2D mostrades en un espai 3D. Aquestes formes poden ser; per exemple, formes geomètriques, imatges, textos, etc. Si el que cal és tenir actors tridimencionals en aquest espai el que caldrà és instanciar directament l’API d’OpenGL.  Per mostrar un actor en un ‘stage’ cal fer-ho a través d’un ‘container’.
 • Transformations: es refereix a les transformacions que li podem fer a un ‘actor’ al mostrar-lo:
  • Scaling: aumentar o disminuir la seva mida aparent, no la real.
  • Rotation: es pot rotar sobre els seus eixos X, Y i Z.
  • Clipping: fixar l’objecte sobre el ‘canvas’ això ens permet per exemple, crear una zona d’scrolling al seu intererior.
  • Movement: desplaçar les coordenades de posició de l’objecte.
 • Containers: en si mateix és un tipus especial d’actor, compost per altres actors fills que es posicionen en l’espai respecte la posició del seu contenedor. De fet, si ens hi fixem el propi ‘stage’ és un ‘actor’ de tipus ‘container’. Escencialment hi ha dos tipus de ‘containers’: ClutterContainer i ClutterGroup.
 • Events: la classe ‘actor’ emet una serie de senyals que podem capturar per enllaçar amb funcions, les senyals són:
  • button-press-event: emès quan l’usuari prem el botó del ratolí sobre l’actor.
  • button-release-event: emès quan l’usuari deixa anar el botó del ratolí sobre l’actor.
  • motion-event: quan el ratolí es mou per sobre l’objecte.
  • enter-event: emès a l’entrar sobre la superficie de l’actor.
  • leave-event: emès al sortir de la superficie de l’actor.
 • Timelines: es poden usar per canviar la posició o aparença d’un actor al llarg del temps. Les línies de temps es poden usar soles o amb combinació dels ‘effects’ i els ‘behaviours’. Per cada ‘frame’ que s’ha de dibuixar en el temps s’emet una senyal anomenada ‘new-frame‘, obviament la podem connectar a alguna funció. Al crear una línia de temps hem d’espificar dos paràmetres: la quantitat total de ‘frames’ que tindrà i els ‘frames per segon’ a la que es reproduirà.
 • Score: podem agrupar diverses ‘timelines’ en un ‘score’, això ens permet posar en marxa o parar diverses ‘timelines’ a la vegada.
 • Effects: són una serie de funcions que podem aplicar sobre els actors usant una ‘timeline’ amb l’objectiu de canviar les propietats al llarg del temps, usant un simple càlcul numèric. Sovint aquesta és la forma més simple de crear una animació. És important recordar que els efectes només poden afectar a un actor en una ‘timeline’ i no podem canviar els efectes al llarg del temps, per fer això cal fer-ho amb un ‘behaviour’.
 • Behaviours: tenen la capacitat de canviar una propietat específica d’un actor al llarg del temps aplicant un simple càlcul numèric. A diferència dels ‘effects’ amb els ‘behaviours’ podem controlar més d’un actor a la vegada i canviar els paràmetres dels càlculs que es fan al llarg de la ‘timeline’. Un exemple ben senzill d’aplicació d’això seria que podem fer que la funció que es crides al llarg del temps detecti que s’ha acabat l’efecte aplicat i el faci tornar a començar automàticament, simplement canviant el paràmetre de l’efecte que s’esta aplicant. Els ‘behaviours’ que té Clutter per defecte són:
  • ClutterBehaviourBspline: mou l’actor a través una línia ‘bezier‘.
  • ClutterBehaviourDepth: mou un actor a l’eix Z.
  • ClutterBehaviourEllipse: mou un actor al llarg d’una el·lipse.
  • ClutterBehaviourOpacity: canvia l’opacitat d’un actor.
  • ClutterBehaviourPath: mou un actor al llarg d’un camí definit per una serie de punts.
  • ClutterBehaviourRotate: rotar un actor.
  • ClutterBehaviourScale: canvia la mida aparent d’un actor.

Per fer aquesta referència m’he basat amb la informació de la guia ‘Programming with Clutter‘ escrita per Murray Cumming.

Diferència entre un .gif transparent i un .png

Reading time: 1 – 2 minutes

Doncs jo de gràfics ni idea i menys als nivells que tocant alguns… per això tinc als amics que han fet Eng.Multimèdia, doncs d’això va l’email el Law m’ha enviat un email amb una mini-explicació de la diferència entre un .gif i .png transaparent que amb el seu permís us penjo aquí.

Lo dels png’s és facil. resulta que un gif té un canal de transparència, pero diguessim que es rollo binari, o hi ha color (amb el seu codi) o no. PNG va més enllà, pot haver color i amb una opacitat, de manera que tu pots definir uns bordes més suaus gràcies a que té una opacitat escalada i no en plan “si, no”.

El tema esta que llavors tu pots posar un damunt de qualsevol fons, pero ha de tenir un borde perquè sinó esta acorde amb el fons es veu com el cul, amb png al tenir un percentatge dopacitat queda super fi i queda bé.

Exportar de CorelDraw a *.swf de Flash

Reading time: < 1 minute Corel crea un filtre que permet exportar grafics fets amb CorelDraw v9 a format *.swf de flash ... A part de totes les compatibilitats que ens oferia Corel amb els formats *.psd i *.eps d'Adobe Photoshop i altres més d'altres programes, ara Corel crea un filtre GRATUIT que exporta directament els grafics creats amb CorelDraw 9 al ja conegut format *.swf de Macromedia Flash. Amb aixo podrem crear webs amb grafics flash amb tot el potencial de les eines de dibuix vectorial que CorelDraw 9 ens ofereix. Aqui tenim un exemple més de les compatibilitats de la suite de Corel amb altres programes de diseny en cuant a formats grafics. Per a més informació i download del plugin: www.corel.com/draw9/flash.htm