oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: gre

Tipus d’VPNs

Reading time: 7 – 12 minutes

Quan parlem d’VPNs gairebé tothom té clar perquè serveixen i què fan. El fotut és quan comencem a parlar de quin tipus d’implementació s’ha d’usar o s’ha usat per montar-la. Això fa que un munt de sigles comencin a saltar sobre la taula i al final si no tenim una molt bona base tècnica som incapaços d’entendre a què es refereixen. Aprofitant un article que ha aparegut a Network Systems DesignLine, de fet, és la primera part d’una serie encara incompleta anomenada Compare, design, and deploy VPNs–A tutorial–Part I he decidit fer un petit resum dels tipus d’VPN més comuns.

Dispositius d’una VPN

Per tal de poder parlar en propietat quan parlem dels elements de la VPN a continuació s’intenta definir una mica els dispositius que intervenen (o poden intervenir) en una VPN i on estan situats.

En el costat del client:

 • Customer (C) devices els dispositius C són simples, per exemple routers i switchos dins de la xarxa del client. Aquests dispositius no estan connectats a la xarxa del proveedor de servei. Aquests dispositius no saben distingir si estan o no dintre d’una VPN.
 • Customer Edge (CE) devices són els dispotius del client que donen conectivitat a la xarxa del proveedor de serveis.(via Provider Edge [PE]).
  • CE-r routers
  • CE-s switches

En les VPNs basades en CE, els dispositius CE si que estan disponibles per ser usades amb la VPN. Si les VPNs estan basades en els PE, els dispositius CE no estan disponibles per la VPN.

En les VPNs site-to-site, els dispositius del proveidor de serveis es poden classificar en:

 • Service Provider (P) devices els dispositius P com ara routers i switches dins de la xarxa del proveedor que no es connecten directament a la xarxa del client.
 • Service Provider Edge (PE) devices connectats directament a la xarxa del client a través dels dispositius CE. En les VPNs basades en PE aquests dispositius són visibles des de l’VPN, en les basades en CE no són visibles.
  • PE-r Provider Edge routers
  • PE-s Provider Edge switches
  • PE-rs Provider Edge devices that are capable of both routing and switching
VPNFigure1.gif

VPNs de capa 2, com ara VPLS, afegeixen un nivell a la gerarquia per ser més escalable (VPLS llavors passa a ser Hierarchical VPLS [H-VPLS]). En aquest cas, les funcionalitats dels dispositius PE, es divideixen en dos parts U-PE i N-PE.

Cal que no oblidem que els U-PE i els N-PE són equivalents al PE-CLE i al PE-POP, respectivament. Quan tenim un dispositiu PE-U de capa 2, podem referir-nos a ell com un MTU-s.

VPNFigure2.gif

Altres dispositius d’una VPN poden ser els NAS i els concentradors o gateways d’VPN. Un NAS és un dispositiu que fa d’interficie entre la xarxa d’accés (com ara PSTN) i les xarxes de conmutació de paquets (com ara un backbone IP). En un accés remot VPN el NAS pot treballar com a finalitzador de tunel.

Depenent del protocol usat per establir un accés remot el NAS es pot anomenar de diferents formes Layer Two Forwarding (L2F) Protocol NAS, Layer Two Tunneling Protocol (L2TP) Access Concentrator (LAC),o Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) Access Concentrator (PAC).

Un gateway o concentrador d’VPNs actua com a punt final d’un túnel (VPN endpoint), especialment quan parlem d’accessos remots o VPNs basades en CEs (site-to-site).

Segons el protocol usat per aquests accessos remots el gateway o concentrador d’VPNs es pot anomenar, per exemple, L2F Home Gateway, L2TP Network Server (LNS), o PPTP Network Server (PNS).

Tecnologies i protocols usats en VPN del tipus Site-to-Site (o LAN-to-LAN)

En les VPNs site-to-site (o LAN-to-LAN) la informació del client viatja entre dispositius CE o entre dispositius PE.

 • IPsec són un conjunt de protocols dissenyats per protegir el tràfic IP entre gateways o hosts. Normalment s’usa aquest protocol per establir VPNs entre CEs.
 • GRE usat per fer túnels i transport de multiprotocols entre CEs. La seguretat de GRE és baixa o no inherent al protocol, però si volem podem aprofitar IPSsec per securitzar els túnels montats en GRE.
 • Draft Martini (Any Transport over MPLS–AToM) permet transportar protocols punt a punt com ara Frame Relay, ATM, Ethernet, Ethernet VLAN (802.1Q), High-Level Data Link Control (HDLC), i tràfic PPP sobre MPLS.
 • L2TPv3 permet transportar protocols com ara Frame Relay, ATM, Ethernet, Ethernet VLAN, HDLC, i tràfic PPP sobre IP o altres protocols de backbone.
 • IEEE 802.1Q tunneling (Q-in-Q) permet als proveedors de servei transportar tagged Ethernet (802.1Q) entre xarxes dels clients a través d’un backbone compartit. Per tal de fer això l’únic que es fa és tornar a afegir una altre etiqueta, a la afegida pel 802.1Q de la xarxa del client, aquesta vegada l’etiqueta 802.1Q és de la xarxa del proveedor.
 • MPLS LSPs (Label Switch Routers) els paquets es conmuten segons l’etiqueta afegida al paquet. LSPs poden rebre senyals de TDP, el LDP, o el RSVP.

Tecnologies i protocols usats en accessos remots

 • The Layer Two Forwarding (L2F) Protocol és propietari de Cisco. Bàsicament es va dissenyar per fer túnels PPP (o SLIP) per enllaços entre NAS i VPN gateways en oficines centrals. Els usuaris remots connecten al NAS, i les trames PPP de l’usuari remot són enviades pel túnel cap al VPN gateway.
 • The Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) el van desenvolupar Microsoft, 3com i Ascend Communications. Com el L2F, el PPTP permet crear túnels per accessos remots a través de trames PPP entre un NAS i un VPN gateway. PPTP també permet crear túnels entre l’usari remot i el VPN gateway. PPP encapsula els paquets enviats a través dels túnels PPTP i sovint com a mètode de protecció s’usa MPPE.
 • The Layer 2 Tunneling Protocol versions 2 i 3 (L2TPv2/L2TPv3) és un estàndard de la IETF i combina les millors funcionalitats del L2F i el PPPTP. En un entorn d’accés remot, L2TP permet enviar trames PPP del client a través del NAS contra el VPN gateway o concentrador de túnels. L2TP té la seguretat com a element intrinsec, sovint s’usa IPSec per protegir-los.
 • IPSec permet establir túnels tipus site-to-site (LAN-to-LAN>), accessos remots o usuaris mòbils.
 • The Secure Sockets Layer (SSL) és un protocol de seguretat que va ser desenvolupat per Netscape Communications (SSL v1,v2 i v3). Ens permet crear enllaços remots segurs als usuaris mòbils. Funcionalment esta molt limitat, perquè no ens cal un client d’VPN. Cal no oblidar que TLS és un estàndard IETF molt similar la SSLv3.

Per tal de disfrutar d’un conjunt de funcionalitats més potent cal instal·lar un client d’VPN SSL específic.

Modelant i Caracteritzant una VPNs

Un bon mapa perno perdres en el món de les VPNs:

VPNFigure3.gif

VPNs creades pel proveedor o pel client

Exemples d’VPNs creades pels proveedors:

 • Virtual Private Wire Service (VPWS) VPNs
 • Virtual Private LAN Service (VPLS) VPNs
 • IP-Only Private LAN Service (IPLS) VPNs
 • BGP/MPLS (RFC4364/2547bis) VPNs (BGP/MPLS VPNs are also known as MPLS Layer 3 VPNs.)
 • Virtual Router (VR)-based VPNs
 • IPsec VPNs

Exemples d’VPN creades en el client:

 • GRE VPNs
 • IPsec VPNs
 • SSL VPNs

Site-to-Site i VPNs d’accés remot

Les VPNs les crei el proveidor o el client, només poden oferir dos tipus d’accés:

 • Site-to-site ofereixen connectivitat entre xarxes distants geograficament connectant-les com si es tractes d’una xarxa local. Bàsicament es ditingeixen dos tipus les intranet i les extranet segons si connecten xarxes de la mateixa organització o de diferents organitzacions, respectivament.
VPNFigure4.gif
 • Accés remot també anomenades VPNs d’accés permeten a un usuari mòbil o domèstic accedir a la xarxa de l’organització i accedir als seus recursos de xarxa com si estiguessis físicament a la xarxa.
VPNFigure5.gif