oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: interrnet

rinetd – un altre bouncer per TCP

Reading time: 2 – 2 minutes

L’abril del 2007 ja vaig parlar sobre tcpxd el qual permetia fer el mateix que rinetd. Obviament tenen algunes diferencies funcionals, sota el meu punt de vista rinetd és més professional ja que integra a partir d’un fitxer de coniguració la possibilitat de redireccionar un port TCP en qualsevol de les IPs que estem publicant en el host on es llenci el servei. A més el fitxer de configuració ja diu tot el que cal saber de com funiona:

# bindadress  bindport connectaddress connectport
1.2.3.4     80    4.3.2.1     80
1.2.3.4     443    4.3.2.1     443

Algunes altres funconalitats que m’han agradat molt és la possibilitat de fer una llista ACL de rangs d’IPs permesos i no permesos. Per si això fos poc suporta logging. A més el podem trobar com a paquet de les distribucions de linux: gentoo, ubuntu i debian. Potser hi ha altres distribucions que el tenen però la veritat és que no les uso. També aprofitor per recordar-vos que si necessiteu fer coses d’aquest estil amb windows podeu llegir aquest article: Redirigir ports amb Windows (Port Forwarding, DNAT, NAPT).

Si esteu familiaritzats amb iptables i voleu fer una redirecció poseu-hi una mica d’enginy i podreu fer-ho amb relges tan simples com aquesta:

YourIP=1.2.3.4
YourPort=80
TargetIP=2.3.4.5
TargetPort=22

iptables -t nat -A PREROUTING --dst $YourIP -p tcp --dport $YourPort -j DNAT --to-destination $TargetIP:$TargetPort
iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --dst $TargetIP --dport $TargetPort -j SNAT --to-source $YourIP
iptables -t nat -A OUTPUT --dst $YourIP -p tcp --dport $YourPort -j DNAT --to-destination $TargetIP:$TargetPort