oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: irsimple

IrSimple: el protocol IrDA (infra-roig) es renova

Reading time: 2 – 4 minutes

A través de Mobile Handset Disgn Line m’he enterat que hi ha un nou estàndard infra-roig. De fet, veig molt difícil que arribi a recuperar el terreny guanyat amb el Bluetooth. Però això no treu que val la pena perdre-hi una estona mirant que ens ofereix de bo i quines possibilitats hi ha d’adoportar-lo pels vells dispositius IrDA.

A l’article Improvements in IR communication push it beyond cell phones and PDAs ens fan una introducció de les millores que suposa IrSimple combinat amb el que anomenen “Point & Shoot” que es basa en els protocols FIR (fins a 4Mbps) i amb VFIR (fins a 16Mbps). Combinant ambdues tecnologies s’aconsegueix una eficiència de rediment (throughput) del 90%. Realment espectacular, un exemple de rendiment d’altres protocols els podem veure en la següent taula:

taula.jpg

IrSimple té una estructura molt similar als protocols IrDA ja existents i es poden actualitzar de forma senzilla les implementacions actuals. Usa el perfil OBEX per intercanviar dades entre dos dispositius i només necessita petits ajustos en algunes capes del protocol IrDA: el protocol SMP ofereix serveis de segmentació i re-ensamblat de paquets a la capa superior, OBEX. A la capa inferior IrLMP és el responsable de mantenir els enllaços amb un o múltiples dispositius a la vegada, mantenint una registre dels dispositius descoverts. IrLAP és el protocol que s’usa per descobrir altres dispositius, resoldre els conflictes d’adreces, iniciar la connexió, transferir la informació i assegurar una desconnexió neta. IrLAP especifica la estrcutra dels frames i els bytes dels paquets. El control i correcció d’errors es solucionen a través d’un número de seqüència implementat a la capçalera del paquet.

A la següent taula podem veure la pila de protocols IrDA actual, IrSimple i una solució combinada. Aquesta estructura és vàlida pels estàndards SIR, MIR, FIR i VFIR:

irda.jpg

Si voleu una referència de quines són les velocitats actuals i d’altres detalls dels protocols IrDA existents fins ara podeu donar un cop d’ull a aquest article: The downs and ups of infrared.

Abans d’acabar l’article doneu un cop d’ull a aquesta taula sobre el temps que es triga en passar un parell d’arxius d’exemples amb les diferents tecnologies sense fils actuals, així valorareu millor aquest nou protocol:

taula2.jpg