oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: issn

IBSN – Internet Blog Serial Number

Reading time: 1 – 2 minutes

Una tonteria com un altre? no ho sé, la qüestió és que gràcies a la web de microsiervos, he descovert aquest concepte, el IBSN.

Diferencias entre el ISSN, el ISBN y el IBSN

El ISSN (International Standard Serial Number / Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas) y el ISBN (International Standard Book Number / Número Internacional Normalizado de Libros) son códigos numéricos de identificación. El ISSN, un número de ocho cifras, es el código internacional de identificación de las publicaciones seriadas (revistas, periódicos, boletines, anuarios, series de monografías… y el ISBN, un número de diez cifras, identifica los libros.

El IBSN (Internet Blog Serial Number / Número de Serie de Blogs de Internet) consta también de diez cifras, e identifica los blogs (weblogs o cuadernos de bitácora) de Internet.

Així doncs, m’he afegit a la iniciativa i m’he creat el meu propi codi de barres IBSN. Concretament m’he auto-assignat el codi: 0-000-0000-72 el codi de barres me l’he fet a la web Barcode Label Printer.

codi-de-barres.png