Jun 21

My Workspace

Reading time: 2 – 2 minutes

Aquest és el meu entorn de treball a dia d’avui, de fet, he volgut mostrar-lo perquè volia provar de fer una petita integració entre jquery-notes i wordpress. Ja que jo diria que malgrat aquesta funcionalitat és típica de flickr quan s’exporten imatges des d’aquest sistema al nostre blog les notes de la imatge es perden. Així doncs, he pensat que era una bona idea tenir el meu propi sistema de posar notes a les imatges.
La cosa ha estat senzilla només:

  • he creat un directori al servidor del blog on he posat el jquery-notes, jquery-ui i jquery he posat els permisos corresponents als directoris.
  • he modificat les headers del wordpress perquè incloguin el codi de jquery-notes, jquery-ui i jquery. A més del CSS propi del jquery-notes i un petit script per declarar el comportament de jquery sobre la classe “jquery-note”.
  • després al crear un article amb la imatge i afegir-li la classe “jquery-note” automàticament s’afegeixen les notes que li he posat a la imatge.
  • per posar-li notes a les imatges calen els paràmetres corresponents al script afegit a les headers del wordpress.

UPDATE: casualment avui al blog: freelance switch han pubilcat un article amb diversos workspaces.