oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: linux fedora fedora-core fc vmware compile

compilar VMWare Workstation amb una FC11

Reading time: 1 – 2 minutes

Nota tècnica, per assegurar-se que tenim tot el que fa falta per compilar VMWare Workstation en una Fedora Core 11, executar com a root:

yum install kernel-devel kernel-headers gcc
yum groupinstall "Development Tools" "Development Libraries"

En cas de que al fer un:

vmware-modconfig --console --install-all

encara doni errors de compilació, a mi el que m’ha funcionat ha estat descarregar els fitxers:

després he executat altre cop el ‘vmware-modconfig’ i ja ha compilat, malgrat dona força warning tot ha funcionat bé.

Això ho he fet amb les versions:

  • kernel: 2.6.29.5-191.fc11.i586
  • VMware Workstation v6.5.1.126130

La solució l’he trobat al thread:[VMware] Compile kernel problem..