oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: microsoft

Windows 10: enable/disable Hyper-V from CLI

Reading time: < 1 minute Assuming we're running a Windows shell with administrator privileges, using next commands is possible to enable, or disable, Hyper-V. In my case this is needed because when Hyper-V is running Virtualbox only can run 32bit virtual machines. I require Microsoft VM manager Hyper-V because I also run Docker for Windows and it's a requirement.

#enable Hyper-V
dism.exe /Online /Enable-Feature:Microsoft-Hyper-V /All

#disable Hyper-V
dism.exe /Online /Disable-Feature:Microsoft-Hyper-V

winmail.dat – aprofundint una mica en el tema

Reading time: 2 – 2 minutes

Quan enviem un email amb el MS Exchange com a proveedor de correu d’internet si aquest email conté un missatge amb format de texte enriquit (rich-text message) llavors el missatge estarà enmarcat entre una capçalera de descripció MIME per tal de poder informar al MUA destí quin format té la informació que conté el cos del missatge. Però si no li diem res al client de correu de MS aquest enviarà l’email dintre d’un fitxer adjunt anomenat winmail.dat. Aquest fitxer es codificarà en format uuencoded. (informació fonamentada en XCLN: Sending Messages In Rich-Text Format)

Obviament el que ens interessa als no-usuaris d’aquests serveis de MS és que això s’envii d’una forma molt més estàndard. Per tal de poder informar als usuaris de MS de com han de configurar el seu MUA es pot consultar l’article How to Prevent the Winmail.dat File from Being Sent to Internet Users.

Article 138053 de suport MS:

This article describes how either an Exchange Server administrator or end users can prevent the Winmail.dat attachment from being sent to Internet users when using the Microsoft Exchange Internet Mail Connector (IMC).

En poques paraules el que ve a dir l’article és que s’ha de buscar on posa Always Send To This Recipient In Microsoft Exchange Rich-Text Format en el menú de configuració del MS Exchange (en cas de que siguem admins), o del Outlook (en cas de ser users) i desmarcar la checkbox.

DiskPART – creant particions per windows des de la línia de comandes

Reading time: 1 – 2 minutes

Quan volem fer un deployment de software en windows potser el més difícil, almenys per mi, era saber com podia particonar els discos de forma automàtica i si és a través d’un batch process encara millor així ho podem automatitzar tot igual que en linux. Doncs bé des de fa un temps estic sindicat al blog Windows XP Embedded Team i a finals de l’any passant varen parlar d’aquesta eina i en van posar alguns exemples de funcionament, concretament l’article que parla del tema és: Using DISKPART to Improve Deployment Efficiency. Per cert, aquesta eina (DiskPART) la podeu trobar en el CD de WinXP Professional, així doncs no heu d’anar a buscar cap third party software i pagar per fer un deployment d’XP. A les pàgines de suport de M$ també podem trovar informació sobre aquesta eina concretament hi ha un manual interessant a A Description of the Diskpart Command-Line Utility.

Error instal·latnt el MSDE

Reading time: < 1 minute

Anava a instal·lar el MSDE ja que ús un requisit de la plataforma embedded del Windows XPe. I el MSDE (Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine) i em donava el següent error: A strong SA password is required for security reasons. Please use SAPWD switch to supply the same. Refer to readme for more details. Setup will now exit.

Si algú té el mateix problema la solució és executar el setup des de la línia de comandes amb els paràmetres següents:

setup.exe SAPWD=Admin DISABLENETWORKPROTOCOLS=0 SECURITYMODE=SQL