oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: miniscript

mini-script per llistar tots els fitxers menys els ‘n’ més nous

Reading time: < 1 minute

La idea: volem tenir un directori amb els n fitxers més nous, la resta s’han d’anar borrant… l’script d’allò més senzill: (suposem n=10)

rm -f `ls -t | sed -e '1,10d'`

Si la llista de fitxers a borrar és massa llarga també podriem fer:

for F in `ls -t | sed -e '1,10d'`; do rm -f $F; done

Exemple d’aplicació: per guardar al repositori de correu com a backup els útlims n emails rebuts i anar borrant la resta.

Un petit, ràpid i bon manual de sed el podeu trobar a Selectorweb.com. (local )