oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: mod_rewrite

Redirigit peticions webmail.* en un Plesk

Reading time: 1 – 2 minutes

L’objectiu és aconseguir que totes les peticions de l’estil: http://webmail.domini.tld es redirigeixin a: http://domini.tld/webmail amb un servidor amb Plesk.

Creem el fitxer de configuració d’apache: /etc/httpd/conf.d/webmail-redir.conf


<VirtualHost ip_publica_1:80 ip_publica_2:80 ... ip_publica_3:80>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^webmail.* [NC]
RewriteMap hostname prg:/opt/scripts/hostname.sh
RewriteRule ^(.*) http://${hostname:%{HTTP_HOST}}/webmail [L,R]
</VirtualHost>

i creem l’script: /opt/scripts/hostname.sh (perms: 755)

#!/bin/sh

while read inputline
do
    domini=$(echo $inputline| cut -d "." -f 2)
    tld=$(echo $inputline|cut -d "." -f 3)
    echo $domini.$tld
done

En escència el que estem fent és aprofitar-nos del mod_rewrite d’apache2 per poder assignar a la funció de mapes un script que retalla el HTTP_HOST treient-li la paraula webmail de l’inici. Amb això obtenim el domini al que volem connectar i només li hem d’afegir la URI a la RewriteRule perquè ens redirigeixi cap on toca.