oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: ping

Alive: shell script for alive monitoring using PING

Reading time: < 1 minute

Simple shell script based on bash which monitor a host with command line ping. Just bash and ping are the unique dependencies. Only state change are going to be printed:

#!/bin/bash

IP="THE_IP_TO_MONITOR"
STATE="offline"

show_state()
{
 echo "$(date '+%Y-%m-%dT%H:%M:%S') - " + $STATE;
}

while true;
do
 ping -c 4 $IP > /dev/null 2>&1
 if [ "$?" = "0" ]; then
  if [ "$STATE" = "offline" ];
  then
   STATE="online"
   show_state
  fi
 else
  if [ "$STATE" = "online" ];
  then
   STATE="offline"
   show_state
  fi
 fi
 sleep 10
done

XML-RPC ping – NP_PingPong

Reading time: < 1 minute

technorati.gif

Ja fa uns mesos que em fallaven els pings cap a technorati per tant, els articles que escribia no s’estaben indexant a aquest buscador de tags. Així que gràcies al propi technorati he trobat un plugin pel blogcms que em permet fer-ho de forma més neta que fins ara. Fins ara ho feia amb un programa amb PHP que havia jo mateix, una mica cutre per dir-ho clar. Així que ara uso aquest plugin que es diu NP_PingPong que ho fa de forma integrada en l’entorn del blogcms.