oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: poadcasting

Convertint video per la BlackBerry Pearl 8100

Reading time: 1 – 2 minutes

Ja fa molt de temps que estic enganxat a MobuzzTV però mai tinc temps de mirar els videocastings que em descarrego. Per altre banda, també he descobert el programa diaria de InternautasTV. Doncs bé, la cosa se’m comença a acumular així doncs he decidit mirar-m’ho des de la BlackBerry mentre vaig en tren, però els videos descarregats no són visibles directament i s’han de convertir. Així doncs aprofitem la potència del mencoder del qual ja en parlava en Pau fa uns dies.

Així doncs la comanda és aquesta:

mencoder -vf scale=240:-10 input.file -o output.file -of avi -ofps 15 -ovc lavc -oac lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=230:acodec=mp3:abitrate=64