oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: printer

Canviar el directori d’spool de windows

Reading time: < 1 minute

Les cues d’impresió al windows estan a: %SystemRoot%\system32\spool\PRINTERS si pel motiu que sigui necessitu canvi la localització d’aquestes cues, podeu editar la següent entrada del registre:

System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers]
Value Name: DefaultSpoolDirectory
Data Type: REG_SZ (String Value)
Value Data: Full path to printer spool directory

NOTA: no oblideu que perquè això tingui efecte cal re-iniciar el sistema.

FONT: Changing the Default Printer Spool Directory (Windows NT/2000/XP)