oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: prototype

symfony: Problemes de javascript

Reading time: 1 – 2 minutes

prototype.png

Symfony usa prototype com a framework de JavaScript. Malgrat la potència del projecte té un petit problema de disseny que ens dona problemes quan intentem integrar el nostre codi fet en prototype/symfony amb codi JavaScript de tercers. De fet, el problema de disseny és molt senzill prototype exten dues classes bàsiques de JavaScript: Object i Array ambdues són classes molt bàsiques i sovint usades en qualsevol script així doncs quan aquest codi intenta usar aquestes classes bàsiques al estar exteses no tenen el comportament habitual, així doncs el codi d’aquestes persones s’ha d’adaptar per suportar les modificacions de prototype. Així doncs, si això no és possible tindrem un problema d’incompatibilitat entre codis.

Si voleu més detalls tèncis sobre el problema l’Oriol m’ha passat un parell d’enllaços es raona el problema: